تاريخ : جمعه سوم خرداد 1392 | 11:48 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس
به پایان آمد این دفتر   حکایت همچنان باقی است

امیدوارم امسال را به خوبی به پایان برسانید .

اگر کم و کاستی در کار وبلاگ بود من و دوستانم را ببخشید.   

وبلاگ تا سال بعد بسته می باشد .

با آرزوی موفقیت برای همه 

با تشکر محمّدمهدی طلاچیتاريخ : دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1392 | 18:13 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس
گزارش امروز دوشنبهادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 | 16:53 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس
  در ادامه مطلب
ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه دهم اردیبهشت 1392 | 16:55 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس

گزارش امروز سه شنبه 92/2/10
ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 | 17:6 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس
در ادامه مطلب...ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت 1392 | 16:45 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس

گزارش امروز سه شنبه 92/2/3
ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم اردیبهشت 1392 | 19:55 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس

گزارش امروز يك شنبه 92/2/8
ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفتم اردیبهشت 1392 | 16:41 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس

گزارش امروز يك شنبه 92/2/1
ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 | 18:32 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس
در ادامه مطلب...ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 | 18:56 | نویسنده : مسئول وبلاگ کلاس

گزارش امروز سه شنبه 92/1/27
ادامه مطلب
  • ارز
  • قالب میهن بلاگ